Logo hallo.sg.ch
Napomena: strojni prijevod

U slučaju nužde, trebali biste znati najvažnije telefonske brojeve.

Dostupno 24 sata dnevno:

Policijski hitni poziv za hitnu pomoć na licu mjesta 117
Hitni medicinski slučajevi 144
Vatrogasci 118
Rega spasilački helikopter 1414
Dječja hitna praksa - Dječja bolnica istočne Švicarske 0900 144 100 (CHF 1,92/min)
Hitna stomatološka služba 0844 144 001
Hitna trovanje 145
Hitna pomoć nakon seksualnog nasilja 071 494 94 94
Žensko sklonište St.Gallen (za žene i njihovu djecu) 071 250 03 45
Hitni poziv za djecu i mlade 0800 43 77 77
Sklonište za hitne slučajeve NUK za djecu i adolescente (6-17 godina) 071 525 00 05

Dostupno tijekom radnog vremena:

Linija za pomoć / ponuđena ruka 143
Telefon za djecu i adolescente 147
Savjeti HEKS-a/EPER-a protiv rasizma i diskriminacije 071 544 93 85
Savjetovanje o drogama / podrška ovisnosti 071 245 05 45
Kanton za podršku žrtvama SG (za žene i muškarce) 071 227 11 00
Savjetovanje Centra za zaštitu djece 071 243 78 02
Energična - telefonska linija roditelja 071 243 78 78