Logo hallo.sg.ch
Napomena: strojni prijevod

Različiti postupci primjenjuju se na izbjeglice, privremeno primljene osobe i osobe sa statusom zaštite S.

Vaša prva kontaktna točka uvijek je ured za socijalnu skrb općine prebivališta.

Za Vas je odgovoran ured za socijalnu skrb općine u kojoj živite.

Tamo ćete dobiti informacije o svom boravku i integraciji.

Informacije o životu u Švicarskoj

  • dodatni sadržaj za osobe u postupku azila ili sa zaštitnim statusom S
  • dostupno na 18 jezika 
  • Mnoge teme objašnjene su u videozapisima
  • s funkcijom čitanja-naglas
  • Poveznica: https://integration-info.ch/

Mobilna aplikacija "SUI SRC": Podrška izbjeglicama u Švicarskoj

Informacije o mnogim svakodnevnim temama kao što su postupci azila, boravišni status, spajanje obitelji, rad i obrazovanje, pronalaženje smještaja, financije, zajednički život, zdravstveni sustav

Po želji se može uspostaviti kontakt s osobom u pratnji koja može pružiti pisanu pomoć na odgovarajućem jeziku (trenutno samo na arapskom) o korištenju aplikacije, sadržaju i određenim lokalnim kontaktnim točkama i ponudama.

Kontaktno mjesto

Unesite Vaš poštanski broj kako bismo Vam mogli prikazati Vaše najbliže kontaktno mjesto.

Vaš poštanski broj