Logo hallo.sg.ch
Shënim: Përkthimi i makinës

Procedura të ndryshme zbatohen për refugjatët, personat e pranuar përkohësisht dhe personat me statusin e mbrojtjes S.

Pika juaj e parë e kontaktit është gjithmonë zyra e mirëqenies sociale e komunës së banimit.

Zyra e mirëqenies sociale e komunës në të cilën jetoni është përgjegjëse për ju.

 Aty do të merrni informacion për qëndrimin dhe integrimin tuaj.

Informacion për jetesën në Zvicër

  • Përmbajtje e veçantë për personat në procedurën e azilit ose me statusin e mbrojtjes S
  • Në dispozicion në 18 gjuhë 
  • Shumë tema shpjegohen në video

Zyrat e kontaktit

Shkruani kodin tuaj postar, në mënyrë që t'ju tregojmë zyrën më të afërt të kontaktit

Kodi Postar /PLZ