Logo hallo.sg.ch
Shënim: Përkthimi i makinës

Kushdo që emigron në një vend të huaj duhet të mësojë të gjejë rrugën e tij në mjedisin e ri. Integrimi do të thotë se dikush i përket një komuniteti dhe është i njohur me jetën e përditshme.

Nëse je i ri në Zvicër, nuk e di ende jetën shoqërore këtu.

Mund të mos jetë e njohur se çfarë po bëjnë njerëzit dhe çfarë mendojnë se është e drejtë.

Integrimi fillon me mësimin e gjuhës së vendit. Përveç kësaj, ju duhet të gjeni shpejt një apartament, një punë dhe gjithashtu miq të rinj. 

Marrëveshja e Integrimit / Intervista e Integrimit

Marrëveshja e integrimit tregon se çfarë kontributi duhet të jepni personalisht për integrimin. Ai përmban objektiva për integrimin, të tilla si mësimi i gjuhës gjermane. Në intervistën e integrimit, do të merrni informacion edhe për tema të tilla si:

  • Integrimi në shkollë ose në punë
  • Integrimi ekonomik
  • Njohuritë mbi kushtet e jetesës këtu
  • Njohuri mbi sistemin ekonomik dhe sistemin ligjor në Zvicër

Zyrat e kontaktit

Shkruani kodin tuaj postar, në mënyrë që t'ju tregojmë zyrën më të afërt të kontaktit

Kodi Postar /PLZ