Logo hallo.sg.ch
Shënim: Përkthimi i makinës

Mirë se vini në jetën tuaj të re të përditshme në Kantonin e St.Gallen.

Këtu do të gjeni të dhëna kyçe të rëndësishme se çfarë duhet të bëni dhe kur:

Informacion për jetesën në Zvicër

  • Përmbajtja është në dispozicion në 18 gjuhë .
  • Shumë tema shpjegohen në video.