Logo hallo.sg.ch
Shënim: Përkthimi i makinës

Përveç mësimeve në shkollë, fëmijët mund të përfitojnë shërbime shtesë mbështetëse në fushat e parandalimit, mbështetjes dhe kujdesit. Informacioni rreth ofertave mund të merret nga shkolla.

Fëmijët kanë talente dhe interesa të ndryshme. Këto mund të promovohen nga nxënësit duke përfituar nga ofertat përveç mësimeve shkollore, si:

  • Ndihmë për detyrat e shtëpisë
  • Mësimi në gjuhën dhe kulturën amtare
  • Sportet vullnetare shkollore
  • Muzikë
  • Mbikëqyrja jashtë orarit të mësimit

Mbështetje dhe inkurajim

Shërbimet e kujdesit për fëmijët

Zyrat e kontaktit

Shkruani kodin tuaj postar, në mënyrë që t'ju tregojmë zyrën më të afërt të kontaktit

Kodi Postar /PLZ