Logo hallo.sg.ch
Shënim: Përkthimi i makinës

Mësoni gjermanisht, sepse do t'ju ndihmojë në jetën e përditshme dhe në punë.