Logo hallo.sg.ch
Shënim: Përkthimi i makinës

Po kërkoni një apartament apo një shtëpi me qira?

Gjetja e një apartamenti të përshtatshëm mund të jetë e vështirë ose e lehtë, në varësi të vendndodhjes dhe buxhetit tuaj. 

Çmimi mesatar i qirasë në kantonin St.Gallen është aktualisht:

Apartament me   1 dhomë CHF   750
Apartament me   2 dhoma CHF 1201
Apartament me   3 dhoma CHF 1450
Apartament me   4 dhoma CHF 1650

Nëse doni të merrni me qira një apartament në qytet, zakonisht është më e shtrenjtë se në një fshat më të vogël. Gjetja e një apartamenti të përshtatshëm gjithmonë kërkon pak durim. 

Ja disa mënyra për të gjetur një apartament të përshtatshëm:

Nëse ju pëlqen një reklamë apartamenti, telefononi kontaktin e specifikuar dhe bëni një takim për shikimin. 

Zyrat e kontaktit

Shkruani kodin tuaj postar, në mënyrë që t'ju tregojmë zyrën më të afërt të kontaktit

Kodi Postar /PLZ