Logo hallo.sg.ch
Shënim: Përkthimi i makinës

Për këto faza të rëndësishme të jetës, qasja është e ndryshme në çdo vend. Zvicra ka edhe veçantitë e veta.

Për të përshkruar situatën familjare, flasim për Zivilstand në Zvicër.

Zyra përgjegjëse për martesën, lindjen dhe vdekjen quhet Zivilstandsamt .

Ja çfarë duhet të dini për martesën, lindjen ose vdekjen:

Zyrat e kontaktit

Shkruani kodin tuaj postar, në mënyrë që t'ju tregojmë zyrën më të afërt të kontaktit

Kodi Postar /PLZ