Logo hallo.sg.ch
Shënim: Përkthimi i makinës

Shfrytëzojeni kohën tuaj të lirë për aktivitete. Qoftë për të rriturit, qoftë për fëmijët dhe adoleshentët, ka diçka për të gjithë.

Informacion mbi aktivitetet e shumta të kohës së lirë që ofrohen në kantonin St.Gallen mund të gjenden në Internet, në zyrën e bashkisë, në gazeta dhe nëpërmjet reklamave me postera. 

Hidhi një sy këtu, për shembull: