Logo hallo.sg.ch
Shënim: Përkthimi i makinës

Nëse ju pëlqen të lexoni dhe të luani lojëra, atëherë mund të shkoni në një bibliotekë ose bibliotekë lodrash.

Të pëlqen të lexosh? 

Në bibliotekë, ju mund të huazoni libra për të gjitha moshat e leximit dhe në gjuhë të ndryshme.

Vue d'ensemble Bibliothèques

 

A ju pëlqen të luani ju dhe familja juaj? 

Në bibliotekën e lodrave, fëmijët, adoleshentët dhe të rriturit mund të huazojnë lojëra dhe lodra.

Vue d'ensemble des bibliothèques de toy