Logo hallo.sg.ch
Shënim: Përkthimi i makinës

Për më shumë informacion rreth shkollave dhe arsimit në kantonin St.Gallen këtu.