Logo hallo.sg.ch
Shënim: Përkthimi i makinës

Nëse jeni prind në punë ose nuk mund të kujdeseni për fëmijën tuaj për ndonjë arsye tjetër, ka disa mundësi për kujdesin ndaj fëmijëve.

Ka qendra të kujdesit ditor, familje të kujdesit ditor ose shërbime të kujdesit për fëmijët që plotësojnë shkollën. Atje, fëmijët kujdesen gjatë ditës.

Në këtë mënyrë, ju si prindër mund të pajtoni familjen dhe karrierën.

 

Kontrolloni se cila është kujdesi për fëmijët më të mirë për ju dhe fëmijën tuaj:

Zyrat e kontaktit

Shkruani kodin tuaj postar, në mënyrë që t'ju tregojmë zyrën më të afërt të kontaktit

Kodi Postar /PLZ