Logo hallo.sg.ch
Shënim: Përkthimi i makinës

Merrni pjesë në jetën shoqërore dhe ndiqni ngjarjet dhe kurset në zonën tuaj.

Në shumë vende, ka mundësi për takime që janë të hapura për të gjithë. Këto janë, për shembull, vendet e takimit, qendrat e takimit, grupet e bisedave, grupet e grave. Këto janë mënyra të mëdha për t'u socializuar. Pranimi zakonisht është falas.

Gjeni më shumë në Zyrën e Integrimit Rajonal në zonën tuaj: 

Zyrat e kontaktit

Shkruani kodin tuaj postar, në mënyrë që t'ju tregojmë zyrën më të afërt të kontaktit

Kodi Postar /PLZ