Logo hallo.sg.ch
Shënim: Përkthimi i makinës

Rrjeti rrugor zviceran është shumë i zhvilluar. Shumica e vendeve mund të arrihen me makinë. Në disa fshatra dhe rajone, megjithatë, makinat janë të ndaluara dhe mund të arrihen vetëm me teleferik, autobus ose tren.

Për të ngarë një makinë ose motoçikletë në Zvicër, ju duhet një patentë shoferi e vlefshme dhe dokumente të vlefshme të automjetit. 

Rregullat e trafikut janë rreptësisht të respektuara dhe të kontrolluara rreptësisht. Jini të informuar mirë për rregullat nëse jeni duke udhëtuar me makinë ose motoçikletë. 

Zyrat e kontaktit