Logo hallo.sg.ch
Shënim: Përkthimi i makinës

Kujdesi mjekësor është i garantuar kudo në Zvicër. Ka shumë spitale dhe mjekë – cilësia është shumë e mirë. Koha e pritjes për pacientët zakonisht është e shkurtër.

Këtu do të gjeni një pasqyrë se si rregullohet ndihma mjekësore në Kantonin e St.Gallen. Nëse keni ndonjë pyetje mjekësore, kompania juaj e sigurimeve shëndetësore gjithashtu do t'ju ndihmojë dhe mund t'ju ofrojë kontakte. 

Zyrat e kontaktit

Shkruani kodin tuaj postar, në mënyrë që t'ju tregojmë zyrën më të afërt të kontaktit

Kodi Postar /PLZ