Logo hallo.sg.ch
Shënim: Përkthimi i makinës

Në shumë raste, ju do të keni nevojë për një leje nëse doni të punoni në Zvicër. Leja e punës bazohet në kombësinë tuaj dhe llojin e punës që keni ndërmend të bëni.

Leja e punës lëshohet nga Zyra e Migracionit. Ndonjëherë Zyra për Ekonomi dhe Punë (AWA) gjithashtu duhet të marrë vendime. 

Pranimi varet nga vendi juaj i origjinës:

Qëndroni në Zvicër

Zyrat e kontaktit

Shkruani kodin tuaj postar, në mënyrë që t'ju tregojmë zyrën më të afërt të kontaktit

Kodi Postar /PLZ