Logo hallo.sg.ch
Shënim: Përkthimi i makinës

Shkollimi i detyrueshëm në Zvicër zgjat 11 vjet. Viti shkollor fillon në gusht.

Shkollimi i detyrueshëm fillon me ditëlindjen e 4-të. Ju mund të regjistroni fëmijën tuaj për shkollë në zyrën e bashkisë.

Shkolla publike është falas për të gjithë dhe ka një reputacion të mirë.

Është gjithashtu e mundur të regjistroni fëmijën tuaj në një shkollë private të akredituar. Ju duhet ta raportoni këtë në komunë dhe të dorëzoni një konfirmim të shkollës. Duhet t'i paguash vetë shpenzimet e shkollës private.

Zyrat e kontaktit

Shkruani kodin tuaj postar, në mënyrë që t'ju tregojmë zyrën më të afërt të kontaktit

Kodi Postar /PLZ