Logo hallo.sg.ch
توجه: ترجمه ماشینی

اموزش اجباری در سوئیس 11 سال طول می کشد. سال تحصیلی در ماه اگوست اغاز می شود.

اموزش اجباری با تولد 4 سالگی اغاز می شود. می توانید فرزند خود را برای مدرسه به اداره شهرداری ثبت کنید.

مدرسه دولتی برای همه رایگان است و شهرت خوبی دارد.

همچنین می توانید فرزند خود را در یک مدرسه خصوصی معتبر ثبت نام کنید. شما باید این موضوع را به شهرداری گزارش دهید و تاییدیه مدرسه را ارسال کنید. شما باید هزینه های مدرسه خصوصی را خودتان بپردازید.

نقاط تماس

کد پستی خود را وارد کنید تا بتوانیم نزدیکترین نقطه تماس شما را به شما نشان دهیم.

کد پستی / کد پستی شما