Logo hallo.sg.ch
توجه: ترجمه ماشینی

علاوه بر درس های مدرسه، کودکان می توانند از خدمات پشتیبانی اضافی در زمینه های پیشگیری، حمایت و مراقبت بهره مند شوند. اطلاعات در مورد پیشنهادات را می توان از مدرسه به دست اورد.

کودکان استعدادها و علایق متفاوتی دارند. این می تواند توسط دانش اموزان با استفاده از پیشنهادات علاوه بر درس های مدرسه، مانند:

  • کمک به انجام تکالیف
  • اموزش زبان و فرهنگ بومی
  • ورزش های داوطلبانه مدرسه
  • موسیقی
  • نظارت خارج از ساعت کلاس

حمایت و تشویق

خدمات مراقبت از کودکان

نقاط تماس

کد پستی خود را وارد کنید تا بتوانیم نزدیکترین نقطه تماس شما را به شما نشان دهیم.

کد پستی / کد پستی شما