Logo hallo.sg.ch
توجه: ترجمه ماشینی

بارداری، زایمان و اولین بار با فرزند شما یک زمان خاص است. مهمترین چیز این است که شما و فرزندتان سالم باشید.

در مورد زمان بارداری در مراحل اولیه تحقیق کنید. همچنین مهم است که برای زایمان اماده شوید.

برای کمک به شما، مراکز مشاوره زیادی وجود دارد که شخصا و احتمالا حتی به زبان شما مشاوره می دهند.

کانتون سنت گالن نیز ارائه می دهد بسیاری از خدمات برای زمان پس از تولد برای حمایت از شما در طول این زمان.

نقاط تماس

کد پستی خود را وارد کنید تا بتوانیم نزدیکترین نقطه تماس شما را به شما نشان دهیم.

کد پستی / کد پستی شما