Logo hallo.sg.ch
توجه: ترجمه ماشینی

به منظور تمرین سرگرمی خود با دیگران، می توانید در یک انجمن / باشگاه شرکت کنید.

در Verein  شما می توانید سرگرمی های مورد علاقه خود را دنبال و به راحتی دوستان جدید. کودکان نیز می توانند در سنین بسیار پایین در انجا شرکت کنند. 

به عنوان یک عضو ، شما هزینه سالانه را پرداخت می کنید.

Vereine متعددی در هر شهرستان وجود دارد. در اینترنت و یا در اداره شهرداری اطلاعات بیشتری در مورد پیشنهادات موجود در منطقه خود پیدا کنید.

 

Vereine همه منافع و سرگرمی ها وجود دارد: