Logo hallo.sg.ch
توجه: ترجمه ماشینی

در سوئیس، زوج ها می توانند در صورت های مختلف با هم زندگی کنند. زوج ها می توانند با هم ازدواج کنند یا با هم زندگی کنند.

راه های زیادی برای زندگی مشترک در سوئیس وجود دارد. 

 

تعارضات در رابطه با مشارکت

اگر در زندگی مشترک یا در خانواده درگیری وجود داشته باشد، می توانید از یک مرکز مشاوره کمک بگیرید.

جدایی یا طلاق

در صورت جدایی یا طلاق، باید به خوبی اگاه باشید و به دنبال مشاوره باشید. بسته به ملیت و اجازه اقامت شما، اگر دیگر با شریک زندگی خود زندگی نکنید، تحت قانون مهاجرت عواقبی وجود دارد.

نقاط تماس

کد پستی خود را وارد کنید تا بتوانیم نزدیکترین نقطه تماس شما را به شما نشان دهیم.

کد پستی / کد پستی شما