Logo hallo.sg.ch
توجه: ترجمه ماشینی

همیشه زباله ها را طبق نیاز شهرداری و صاحبخانه دفع کنید.

تاریخ و زمان جمع اوری دقیق را می توانید در "تقویم زباله" شهرستان محل اقامت خود بیابید.

شما این تقویم زباله را سالانه از دفتر شهرداری دریافت خواهید کرد.

همچنین می توانید تمام اطلاعات مربوط به نقاط جمع اوری، مکان های تحویل و دفع زباله را در وب سایت شهرداری محل اقامت خود پیدا کنید.

همچنین می توانید مستقیما از اینجا وارد شهر محل اقامت خود شوید:

زباله و بازیافت در سوئیس

نقاط تماس

کد پستی خود را وارد کنید تا بتوانیم نزدیکترین نقطه تماس شما را به شما نشان دهیم.

کد پستی / کد پستی شما