Logo hallo.sg.ch
توجه: ترجمه ماشینی

بیمه درمانی به شما امکان دسترسی به درمان پزشکی خوب در صورت بیماری یا تصادف را می دهد. همه افراد در سوئیس باید بیمه درمانی داشته باشند.

  • در اسرع وقت خود و خانواده خود را در یک Krankenkasse ثبت نام کنید (کمتر از 3 ماه پس از ورود به سوئیس).
  • پس از دریافت Versicherungspolice ، باید یک کپی از ان را به اداره شهرداری ارسال کنید. 
  • بیمه پایه برای بزرگسالان و کودکان اجباری است. این هزینه های ویزیت پزشک، درمان بیمارستان و داروهای تجویز شده پزشکی را پوشش می دهد.  

اطلاعات دقیق در مورد بیمه درمانی

بیمه درمانی در سوئیس - به سادگی از نقطه نظر یک جوان توضیح داده شده است

نقاط تماس

کد پستی خود را وارد کنید تا بتوانیم نزدیکترین نقطه تماس شما را به شما نشان دهیم.

کد پستی / کد پستی شما