Logo hallo.sg.ch
Shënim: Përkthimi i makinës

Sigurimi shëndetësor ju jep mundësinë e trajtimit të mirë mjekësor në rast sëmundjeje ose aksidenti. Të gjithë personat në Zvicër duhet të kenë sigurim shëndetësor.

  • Regjistrohuni sa më shpejt që të jetë e mundur me një Krankenkasse (jo më vonë se 3 muaj pas hyrjes suaj në Zvicër).
  • Pasi të keni marrë Versicherungspolice , duhet t'i dërgoni një kopje të saj administratës komunale. 
  • Sigurimi bazë është i detyrueshëm për të rriturit dhe fëmijët. Ai mbulon kostot e vizitave të mjekut, trajtimit në spital dhe ilaçeve me recetë mjekësore.  

Informacion i detajuar mbi sigurimin shëndetësor

Sigurimi shëndetësor në Zvicër – thjesht shpjegohet nga këndvështrimi i një të riu

Zyrat e kontaktit

Shkruani kodin tuaj postar, në mënyrë që t'ju tregojmë zyrën më të afërt të kontaktit

Kodi Postar /PLZ