Logo hallo.sg.ch
Shënim: Përkthimi i makinës

Në mënyrë që familja juaj të jetë në gjendje të jetojë me ju në Zvicër, ju duhet të dorëzoni një kërkesë për bashkimin familjar.

Kërkesa do të shqyrtohet nga autoritetet. Varet nga statusi yt i banimit.

Me lejen C, bashkimi familjar është i mundur.

Në rastin e lejes B , ju nuk keni domosdoshmërisht të drejtë për bashkimin familjar. Në varësi të rrethanave, autoritetet mund të japin ende ribashkimin familjar.

Azilkërkuesit nuk mund të aplikojnë për bashkimin familjar. Në rastin e lejes F, ju nuk keni domosdoshmërisht të drejtë për bashkimin familjar. Në varësi të rrethanave, autoritetet mund të japin ende ribashkimin familjar.

Zyrat e kontaktit

Shkruani kodin tuaj postar, në mënyrë që t'ju tregojmë zyrën më të afërt të kontaktit

Kodi Postar /PLZ