Logo hallo.sg.ch
Shënim: Përkthimi i makinës

Të punosh në një vend të huaj është sfiduese.

Në vendin e punës mund të lindin situata, probleme ose konflikte të pakëndshme. Si rezultat, ju mund të përjetoni presion psikologjik dhe madje të sëmureni.

Grindjet në vendin e punës, bullizmi, ngacmimi seksual apo diskriminimi nuk janë në rregull. Duhet të bësh diçka për këtë. 

Për të gjitha këto raste, ka profesionistë që mund t'ju ndihmojnë.

Zyrat e kontaktit

Shkruani kodin tuaj postar, në mënyrë që t'ju tregojmë zyrën më të afërt të kontaktit

Kodi Postar /PLZ