Logo hallo.sg.ch
Shënim: Përkthimi i makinës

Kushtetuta Federale Zvicerane është ligji bazë i Zvicrës. Ajo përcakton të drejtat themelore për bashkëjetesën që zbatohen për të gjithë njerëzit në Zvicër.

Të drejtat themelore të rëndësishme në Zvicër, të cilat bazohen në të drejtat e njeriut:

Të sigurt së bashku në Zvicër

Një video nga Sekretariati Shtetëror për Migracionin SEM

Zyrat e kontaktit

Shkruani kodin tuaj postar, në mënyrë që t'ju tregojmë zyrën më të afërt të kontaktit

Kodi Postar /PLZ