Logo hallo.sg.ch
Shënim: Përkthimi i makinës

Për adoleshentët dhe të rinjtë e rritur, ka shumë mënyra për të kaluar kohën e lirë.

Të rinjtë janë në kërkim të argëtimit dhe aktiviteteve. Puna rinore ofron një gamë të gjerë aktivitetesh, projektesh dhe informacionesh të kohës së lirë.  Është shumë e rëndësishme të shkëmbeni ide me miqtë gjatë lojës, duke bërë sport dhe duke u argëtuar. 

Ju mund të pyesni zyrën komunale, shkollën apo kishën se çfarë shërbimesh janë në dispozicion aty pranë.

Gjithashtu, kërkoni në internet për mundësi të tjera. 

Broshura e adoleshentëve - Shëndeti mendor

Zyrat e kontaktit

Shkruani kodin tuaj postar, në mënyrë që t'ju tregojmë zyrën më të afërt të kontaktit

Kodi Postar /PLZ