Logo hallo.sg.ch
Shënim: Përkthimi i makinës

Shtetasit e huaj që dëshirojnë të qëndrojnë në Zvicër për më shumë se 3 muaj kërkojnë leje qëndrimi për të hyrë në Zvicër.

Për të marrë një leje qëndrimi, ju duhet të dorëzoni një kërkesë në Zyrën e Migrationsamt të St.Gallen.

Nëse aplikimi është miratuar varet nga faktorë të ndryshëm:

  • Cila është kombësia jote?
  • Sa kohë do të doje të qëndroje në Zvicër?
  • Cila është arsyeja e qëndrimit tuaj?

Qëndroni në Zvicër

Azil në Zvicër

Zyrat e kontaktit

Shkruani kodin tuaj postar, në mënyrë që t'ju tregojmë zyrën më të afërt të kontaktit

Kodi Postar /PLZ