Logo hallo.sg.ch
Shënim: Përkthimi i makinës

Kur flisni me profesionistë për shëndetin tuaj, është shumë e rëndësishme që komunikimi të funksionojë. Nëse aftësitë tuaja gjuhësore nuk janë mjaft të mira, një përkthyes ndërkulturor do t'ju ndihmojë.

Përkthyesit ndërkulturorë përkthejnë përmbajtjen e një bisede me një specialist gojarisht për ju. Si rezultat, ka më pak keqkuptime. Sidomos kur bëhet fjalë për shëndetin, një përkthim profesional është i rëndësishëm.

Vetëm në raste të jashtëzakonshme duhet të përkthehen të afërmit ose të njohurit.

Shumë spitale, shkolla dhe institucione sociale ofrojnë interpretime ndërkulturore falas.

Zyrat e kontaktit

Shkruani kodin tuaj postar, në mënyrë që t'ju tregojmë zyrën më të afërt të kontaktit

Kodi Postar /PLZ

    Tema të ngjashme