Logo hallo.sg.ch
Shënim: Përkthimi i makinës

Transporti publik në Zvicër është i besueshëm dhe i përpiktë. Ju jeni gjithashtu të sigurt në rrugë në makinë, në biçikletë dhe në këmbë.