Logo hallo.sg.ch
Shënim: Përkthimi i makinës

Çdokush mund ta gjejë veten në vështirësi financiare. Rrethana të ndryshme mund të çojnë në mungesë parash dhe borxhesh, për shembull nëse humbet punën, sëmuresh ose divorcohesh.

Nëse keni probleme financiare dhe nuk mund të paguani më faturat tuaja të prapambetura, nuk duhet të prisni, por të merrni ndihmë.

Kërkoni mbështetje nëse nuk mund të paguani më faturat tuaja. Ka mënyra për të dalë nga borxhi.

SoS Borxhi Hotline 

Ka një linjë telefonike telefonike për ndihmën e parë për borxhet. Ata do t'ju këshillojnë në mënyrë anonime:

Telefoni 0800 708 708  (e hënë-e enjte nga ora 10 deri në 13:00)
 

Këshillim social dhe i borxhit Caritas

Caritas ofron këshillim social dhe borxh falas në disa vende në kantonin e St.Gallen.

> vendndodhjet dhe kontaktet

Zyrat e kontaktit

Shkruani kodin tuaj postar, në mënyrë që t'ju tregojmë zyrën më të afërt të kontaktit

Kodi Postar /PLZ