Logo hallo.sg.ch
Shënim: Përkthimi i makinës

Gjermanishtja është gjuha zyrtare në kantonin e St.Gallenit.

Në jetën e përditshme, shpesh dëgjon gjermanishten zvicerane me dialekt, por të gjithë njerëzit e kuptojnë gjermanishten standarde. Prandaj, nuk ke nevojë të flasësh gjermanishten zvicerane. 

Për shumë punë, kërkohet njohuri për gjermanishten. Është gjithashtu më e lehtë në jetën e përditshme nëse kupton gjermanishten.

Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme që ju të mësoni gjermanisht shpejt. Zgjidhni një kurs të përshtatshëm:

Zyrat e kontaktit

Shkruani kodin tuaj postar, në mënyrë që t'ju tregojmë zyrën më të afërt të kontaktit

Kodi Postar /PLZ