Logo hallo.sg.ch
Shënim: Përkthimi i makinës

Në Zvicër dhe në Principatën e Lihtenshtajnit, pagesa bëhet në franga zvicerane. Për jetën e përditshme, një llogari bankare zvicerane është e dobishme dhe shpesh edhe thelbësore.

Pothuajse të gjithë ata që jetojnë në Zvicër kanë një llogari bankare me një kompani financiare. Llogaria përdoret për të paguar pagat, qiranë e apartamenteve, faturat dhe blerjet ditore.  

Nëse dëshironi të aplikoni për një bankë zvicerane ose llogari postare, shkoni direkt në një bankë ose zyrë postare.

Llogari në një bankë zvicerane

Bankat mund të vendosin vetë se çfarë lloj leje qëndrimi pranojnë. Gjëja më e mirë për të bërë është të kontrolloni me bankën nëse mund të aplikoni për një llogari dhe çfarë dokumentesh ju nevojiten. 

 

Llogaria në zyrën postare

Postfinance lejon këdo që banon në Zvicër të aplikojë për një llogari. Për ta bërë këtë, do t'ju duhet të vizitoni personalisht një nga degët e Postfinancës.

Sillni pasaportën (ose kartën e identitetit) dhe kartën e identitetit të të huajit me vete për të hapur një llogari.

Pagesat

Ju mund të paguani me para në dorë, bankë ose kartolinë dhe në shumë vende me karta krediti. 

Bankat ofrojnë mundësinë e zgjidhjes së transaksioneve të pagesave online (e-banking).