Logo hallo.sg.ch
Shënim: Përkthimi i makinës

Pas diplomimit nga shkolla, ka rrugë të ndryshme arsimore. Ju mund të hyni në botën e punës direkt nëpërmjet një zanati ose të shkoni në shkollën e mesme.

Sot, nuk është më aq e rëndësishme se cilën rrugë karriere zgjedh në fillim. Në Zvicër, i gjithë arsimi dhe trajnimi të çon në një diplomë. Çdo diplomë garanton vazhdimin e arsimimit të mëtejshëm.

Si rezultat, ju mund të formësoni karrierën tuaj profesionale individualisht dhe të arrini qëllimet tuaja profesionale nëpërmjet trajnimit të mëtejshëm.

Për më shumë informacion në faqen e informacionit për guidën e karrierës: 

Career Guidance Switzerland (në dispozicion në 14 gjuhë)

Shtigjet

Shpjegoi sistemi arsimor zviceran

Një film shpjegues i shoqatës VSS-UNES-USU

Mbështetje

 

Integrimi në formimin profesional, studimet dhe punën