Logo hallo.sg.ch
Shënim: Përkthimi i makinës

Fëmijëria e hershme është një fazë vendimtare e jetës së fëmijës suaj.

Ndihmojeni fëmijën tuaj të zbulojë botën dhe të mësojë sa më shumë që të jetë e mundur. 

Njihuni me prindër të tjerë me fëmijët e vegjël dhe merrni këshilla nga profesionistët.

Fëmijët mësojnë gjermanisht nëpërmjet lojës dhe madje ka oferta në gjuhën amtare të fëmijëve.

Zyrat e kontaktit

Shkruani kodin tuaj postar, në mënyrë që t'ju tregojmë zyrën më të afërt të kontaktit

Kodi Postar /PLZ