Logo hallo.sg.ch
توجه: ترجمه ماشینی

دوران کودکی یک مرحله حیاتی از زندگی فرزند شما است.

به فرزندتان کمک کنید تا دنیا را کشف کند و تا حد ممکن یاد بگیرد. 

با والدین دیگر با کودکان نوپا ملاقات کنید و از متخصصان مشاوره بگیرید .

کودکان المانی را از طریق بازی یاد می گیرند و حتی پیشنهاداتی در زبان مادری کودکان وجود دارد.

نقاط تماس

کد پستی خود را وارد کنید تا بتوانیم نزدیکترین نقطه تماس شما را به شما نشان دهیم.

کد پستی / کد پستی شما