Logo hallo.sg.ch
توجه: ترجمه ماشینی

از وقت ازاد خود برای فعالیت ها استفاده کنید. چه برای بزرگسالان و چه برای کودکان و نوجوانان، چیزی برای همه وجود دارد.

اطلاعات در مورد بسیاری از فعالیت های اوقات فراغت ارائه شده در کانتون سنت گالن را می توان در اینترنت، در دفتر شهرداری، در روزنامه ها و از طریق تبلیغات پوستر یافت. 

برای مثال نگاهی به اینجا داشته باشید: