Logo hallo.sg.ch
توجه: ترجمه ماشینی

در کانتون سنت گالن می توانید با قطار و اتوبوس به تقریبا همه جا برسید. مردم از حمل و نقل عمومی برای کار و اوقات فراغت استفاده می کنند.

سفر با قطار و اتوبوس راحت، اسان و امن است. همیشه به موقع باشید، زیرا سوئیس یک جدول زمانی دقیق دارد.

تمام اطلاعات مربوط به حمل و نقل عمومی را می توان در وب سایت راه اهن فدرال سوئیس (SBB) یافت.

شما می توانید جدول زمانی را در www.sbb.ch و در برنامه "SBB Mobile" پیدا کنید. شما می توانید بلیط ها را در انجا خریداری کنید.

اگر سوالی دارید، به یک پیشخوان بلیط SBB در ایستگاه های بزرگتر بروید.

اطلاعات در مورد پیشنهادات ویژه: