Logo hallo.sg.ch
توجه: ترجمه ماشینی

سوئیس در سطح بالایی از نظر تکنولوژی ارتباط برقرار می کند. اخرین فن اوری ها برای اینترنت، تلفن، تلویزیون و رادیو استفاده می شود.

به عنوان یک کاربر، شما انتخاب زیادی از ارائه دهندگان دارید.

شما می توانید یک پیشنهاد واحد یا یک پیشنهاد ترکیبی برای تلفن های همراه، تلفن های ثابت، اینترنت و تلویزیون دیجیتال را انتخاب کنید. در سوئیس، این نیز به عنوان Abo نامیده می شود.

اطمینان حاصل کنید که خدمات و قیمت های ارائه دهندگان را مقایسه کنید. 

مقایسه اینترنت و تلویزیون ارائه می دهد

نقاط تماس

کد پستی خود را وارد کنید تا بتوانیم نزدیکترین نقطه تماس شما را به شما نشان دهیم.

کد پستی / کد پستی شما

    مطالب مرتبط