Logo hallo.sg.ch
توجه: ترجمه ماشینی

زندگی خود را در سنین پیری به گونه ای شکل دهید که به بهترین وجه برای شما مناسب باشد. اگر در مورد چیزی به کمک نیاز دارید، می توانید از پیشنهادات متعدد در منطقه محلی خود استفاده کنید.

ایا به حمایت یا مراقبت نیاز دارید؟

ایا مشکل سلامتی دارید و ایا در زندگی روزمره به حمایت نیاز دارید؟

سپس اطلاعات بیشتری پیدا کنید تا بتوانید از خدمات و پیشنهادات مختلف بهره مند شوید.

پیشنهادات زیادی وجود دارد که به شما کمک می کند تا زندگی خود را تا حد ممکن راحت کنید. 

 

نقاط تماس

کد پستی خود را وارد کنید تا بتوانیم نزدیکترین نقطه تماس شما را به شما نشان دهیم.

کد پستی / کد پستی شما