Logo hallo.sg.ch
توجه: ترجمه ماشینی

مراقبت های پزشکی در همه جا در سوئیس تضمین شده است. بیمارستان ها و پزشکان زیادی وجود دارد - کیفیت بسیار خوب است. زمان انتظار برای بیماران معمولا کوتاه است.

در اینجا شما یک مرور کلی از چگونگی تنظیم کمک های پزشکی در کانتون سنت گالن پیدا خواهید کرد. اگر شما هر گونه سوال پزشکی دارید، شرکت بیمه درمانی شما نیز به شما کمک خواهد کرد و می تواند شما را با مخاطبین ارائه دهد. 

نقاط تماس

کد پستی خود را وارد کنید تا بتوانیم نزدیکترین نقطه تماس شما را به شما نشان دهیم.

کد پستی / کد پستی شما