Logo hallo.sg.ch
توجه: ترجمه ماشینی

در زندگی اجتماعی شرکت کنید و در رویدادها و دوره ها در منطقه خود شرکت کنید.

در بسیاری از نقاط، فرصت هایی برای برخورد وجود دارد که برای همه باز است. اینها، به عنوان مثال، مکان های ملاقات، مراکز ملاقات، گروه های گفتگو، گروه های زنان هستند. اینها راه های خوبی برای اجتماعی شدن هستند. پذیرش معمولا رایگان است.

اطلاعات بیشتر را در اداره منطقه ای ادغام منطقه خود بیابید: 

نقاط تماس

کد پستی خود را وارد کنید تا بتوانیم نزدیکترین نقطه تماس شما را به شما نشان دهیم.

کد پستی / کد پستی شما