Logo hallo.sg.ch
توجه: ترجمه ماشینی

به زندگی روزمره جدید خود در کانتون سنت گالن خوش امدید.

در اینجا شما اطلاعات کلیدی مهم در مورد انچه شما باید انجام دهید و زمانی که پیدا کنید:

اطلاعاتی درباره زندگی در سوئیس

  • محتوا به 18 زبان در دسترس است .
  • بسیاری از موضوعات در فیلم ها توضیح داده شده است.