Logo hallo.sg.ch
توجه: ترجمه ماشینی

اگر با پای پیاده یا چرخ سفر می کنید، این ترافیک غیر موتوری نامیده می شود. برای مسافت های کوتاه، اکثر مردم دوچرخه سواری یا پیاده روی می کنند.

Velo را برای رفت و امد روزانه خود به محل کار یا رفتن به گشت و گذار با خانواده خود ببرید.

به عنوان یک دوچرخه سوار، شما در ترافیک جاده ای شرکت می کنید و باید از قوانین ترافیکی پیروی کنید.

برای Velo  های الکترونیکی، قوانین ترافیک عمومی اعمال می شود.

محدودیت سنی برای دوچرخه های الکترونیکی وجود دارد و حتی گواهینامه رانندگی برای انهایی که سریع تر هستند مورد نیاز است.