Logo hallo.sg.ch
Shënim: Përkthimi i makinës

Nëse jeni duke udhëtuar në këmbë ose me rrota, ky quhet trafik jo i motorizuar. Për distanca të shkurtra, shumica e njerëzve marrin biçikletën ose ecin.

Merrni Velo për udhëtimin tuaj të përditshëm në punë ose shkoni në një ekskursion me familjen tuaj.

Si çiklist, merr pjesë në trafikun rrugor dhe duhet t'u bindesh rregullave të trafikut.

Për Velo  dhe e-bikes, zbatohen rregullat e përgjithshme të trafikut.

Ka një kufizim moshe për e-bikes dhe madje edhe patenta e shoferit është e nevojshme për ato më të shpejtat.