Logo hallo.sg.ch
Shënim: Përkthimi i makinës

Ke të bësh me pak para? A keni nevojë për mbështetje nga ndihma sociale apo jetoni në nivelin e substancës?

Në rastet kur të ardhurat nuk janë të mjaftueshme për të jetuar dhe asnjë sigurim shoqëror nuk mund të ndihmojë, ndihma sociale ndërhyn. Ju mund të merrni ndihmë sociale nga komuna juaj e banimit. 

Ka shumë oferta që mbështesin njerëzit me pak para në jetën e përditshme.

Përfitoni nga këto oferta, ato janë gjithashtu në dispozicion në zonën tuaj. 

Pazar ushqimor / ushqim dhe pije

Ja disa shembuj të ofertave. Ju gjithashtu mund të pyesni zyrën e bashkisë se çfarë opsionesh të tjera janë në dispozicion aty pranë.

Sendet e përditshme, veshjet, mobiljet dhe ndihmat financiare

Ja disa shembuj të ofertave. Ju gjithashtu mund të pyesni zyrën e bashkisë se çfarë opsionesh të tjera janë në dispozicion aty pranë.

 

Aktivitetet e kohës së lirë

Ja disa shembuj të ofertave. Ju gjithashtu mund të pyesni zyrën e bashkisë se çfarë opsionesh të tjera janë në dispozicion aty pranë.

Zyrat e kontaktit

Shkruani kodin tuaj postar, në mënyrë që t'ju tregojmë zyrën më të afërt të kontaktit

Kodi Postar /PLZ