Logo hallo.sg.ch
Shënim: Përkthimi i makinës

Në komunitetet e ndryshme fetare në kantonin St.Gallen, ju mund të jetoni besimin tuaj dhe të krijoni kontakte të reja.

Në Zvicër, të gjithë kanë të drejtë të jetojnë lirisht fenë e tyre.

Shumica e njerëzve që jetojnë në Zvicër i përkasin krishterimit. Përveç të krishterëve të reformuar dhe katolikë romakë, Kisha e Lirë dhe të krishterët ortodoksë, hebrenjtë, budistët, myslimanët, hindutë, sikhët dhe anëtarët e feve të tjera jetojnë edhe në Zvicër.

Mëso më shumë nga miqtë, nga kisha lokale ose nga Interneti. Madje është e mundur që në gjuhën tuaj amtare të ketë një kongregacion fetar.

Komunitete të ndryshme fetare në kantonin St.Gallen

Zyrat e kontaktit

Shkruani kodin tuaj postar, në mënyrë që t'ju tregojmë zyrën më të afërt të kontaktit

Kodi Postar /PLZ